Kỷ Năng Mềm

kỹ năng mềm là gì? kỹ năng sống khác kỹ năng mềm ở những điểm nào? Tầm quan trọng của việc học kỹ năng mềm? phân biệt kỹ năng mềm và kỹ năng cứng?

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới. Kỹ năng mềm là những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI KIẾM >1000$ THÁNG

kiếm tiền forex

Fanpage